Opowieści o Tenczynie

Opowieści o Tenczynie

„Opowieści o Tenczynie” to książka złożona z 26 opowiadań, legend i anegdot przedstawiających dzieje rodu Tęczyńskich i ich głównej siedziby którą był przez wieki zamek Tenczyn w Rudnie. Publikacja jest kompendium wiedzy o warowni i o jej budowniczych, w zwięzły i...
Będzie nowa droga na Tenczyn, remont zamku trwa.

Będzie nowa droga na Tenczyn, remont zamku trwa.

Ruiny zamku Tenczyn w Rudnie doczekają się wreszcie drogi dojazdowej z prawdziwego zdarzenia. Gmina Krzeszowice otrzymała bowiem 6,3 mln PLN dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dzięki któremu droga prowadząca do ruin zostanie przebudowana. Prace obejmą...
Romańskie palatium w Morawicy – gniazdo rodowe Toporów

Romańskie palatium w Morawicy – gniazdo rodowe Toporów

Najnowsze badania potwierdzają, że odsłonięte kilka lat temu romańskie mury parteru i piętra plebanii w Morawicy, to zachowane w bardzo dobrym stanie fragmenty możnowładczej rezydencji. Odkrycia dokonała architekt Maria Bicz-Suknarowska, która w ubytku tynku w ścianie...
Tęczyńscy – schyłek rodu

Tęczyńscy – schyłek rodu

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje o wystawie reprodukcji portretów przedstawicieli ostatniego pokolenia Tęczyńskich oraz wykładzie poświęconym ich losom. Wystawę można obejrzeć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie ul. Władysława...
Przekaż 1,5% podatku za 2023 r. na Ratuj Tenczyn

Przekaż 1,5% podatku za 2023 r. na Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny prosimy Miłośników Tenczyna o przekazywanie części podatku za zeszły rok na stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Dzięki Waszej pomocy w ubiegłych latach mogła działać Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn, wydana została książka „Opowieści o...
Trwa obrona zamku Tenczyn

Trwa obrona zamku Tenczyn

Członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn wraz z mieszkańcami Grojca kontynuują walkę w obronie lokalnego dziedzictwa kulturowego i zdecydowanie przeciwstawiają się dzikiej industrializacji terenów na pograniczu Rudniańskiego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (chodzi...
Kształtowanie krajobrazu – fikcja w małopolskim wydaniu

Kształtowanie krajobrazu – fikcja w małopolskim wydaniu

Małopolska to region o szczególnych walorach krajobrazowych. Niestety wygląd naszego województwa ulega systematycznej destrukcji, dokonywanej w wyniku gospodarczej działalności człowieka. W ostatnich latach proces ten gwałtownie się nasilił, powodując nieodwracalne...
Akcja lokacyjna Nawoja z Morawicy

Akcja lokacyjna Nawoja z Morawicy

Protoplastą rodu Tęczyńskich, budowniczych Tenczyna, był Nawój z Morawicy – wzmiankowany po raz pierwszy w 1304 r. Nawój był przywódcą wpływowego rodu Toporów, najstarszego polskiego rodu rycerskiego.  W latach 1304–1305 ród Toporów prowadzony przez młodego i...
Legenda o tęczyńskich skarbach

Legenda o tęczyńskich skarbach

Legendy związane z zamkiem Tenczyn stanowię część naszego dziedzictwa i świadczą o kulturotwórczej roli obiektu dla lokalnej społeczności.  Dlatego więc przedstawiamy jedną z nich którą jest: Legenda o tęczyńskich skarbach Opowieści o skarbach ukrytych w podziemiach...
O zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego przez mieszczan krakowskich

O zabiciu Andrzeja Tęczyńskiego przez mieszczan krakowskich

Zbliża się 562 rocznica tragicznej śmierci Andrzeja Tęczyńskiego. Przypominamy więc jego postać i dramatyczne okoliczności jego zamordowania w Krakowie. Andrzej Tęczyński – pogrobowy syn Andrzeja z Tenczyna – uczestnika bitwy grunwaldzkiej – zyskał sławę...
Tęczyńscy – Hrabiowie Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Tęczyńscy – Hrabiowie Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Tęczyńscy – najznakomitsza rodzina pieczętująca się herbem Topór – byli przekonani o tym, że ich korzenie sięgają czasów przedpiastowskich, a ich przodkiem był jeden z 12 wojewodów Lecha, legendarnego założyciela państwa polskiego. Członkowie rodu...
Tenczyn drugi raz z rzędu bez ministerialnej dotacji

Tenczyn drugi raz z rzędu bez ministerialnej dotacji

Z przykrością informujemy, że Tenczyn po raz kolejny nie dostał dofinansowania na kontynuację prac zabezpieczających. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło właśnie  wyniki pierwszego naboru w ramach programu „Ochrona zabytków” na rok...
Powraca projekt „Nasz Tenczyn”

Powraca projekt „Nasz Tenczyn”

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach z przyjemnością informują iż dzięki dofinansowaniu z Gminy Krzeszowice powraca projekt „Nasz Tenczyn”. Kampania edukacyjna o tej właśnie nazwie była już realizowana w tutejszych...
Jak Tenczyn stracił szansę na dotację

Jak Tenczyn stracił szansę na dotację

Temat zaprzestania prowadzenia prac remontowych na Tenczynie i kulisy sprawy poruszył tygodnik ziemi chrzanowskiej w wydaniu z dn.  07.12.2022  przelom.pl  Autor artykułu – Pan Łukasz Dulowski – opisał aktualną sytuację ruin, zwracając uwagę na trudne...
Prace remontowe na Tenczynie zostały przerwane

Prace remontowe na Tenczynie zostały przerwane

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przykrością informuje, że trwający od 2010 r. projekt zabezpieczenia ruin zamku w Rudnie został przerwany. W bieżącym roku nie zobaczyliśmy na Tenczynie ekip budowlanych odnawiających kolejne fragmenty zabytku, pomimo że niektóre z...