Odwiedzając ruiny zamku Tenczyn w Rudnie mamy możliwość obcowania ze wspaniałym zabytkiem o szczególnych wartościach dla polskiej historii i kultury. Obiekt dostarcza nam niezapomnianych wrażeń estetycznych związanych ze swą monumentalną architekturą, pobudza wyobraźnię, przenosi w czasie do lat swojej świetności. Wszyscy postrzegają go jako majestatyczną warownię górującą nad morzem lasów i łąk.

Niestety ten sielankowy obraz Tenczyna może już wkrótce ulec radykalnej zmianie za sprawą potężnej inwestycji planowanej w jego najbliższej okolicy. Chodzi o budowę zespołu hal przemysłowo – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą których główny element stanowić będą 3 budynki magazynowe o łącznej pow. ok. 180 000 m2. Inwestycja ma być realizowana tuż za autostradą A4, w Gminie Alwernia w odległości niewiele ponad 1 500 m w linii prostej  od  zamku Tenczyn.

Realizacja inwestycji może sprawić że odwiedzający zamek Tenczyn, zamiast cieszyć się wspaniałym widokiem na okoliczne pagórki, pola i lasy, zmuszeni będą oglądać potężne dachy hal przemysłowych.

Zachowanie historycznej struktury przestrzennej otaczającego obszaru jest dla zabytków takich jak Tenczyn szczególnie istotne. Wokół tego typu obiektów powinny być tworzone strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej w których obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich nad względami wynikającymi z prowadzonej działalności inwestycyjnej, gospodarczej i usługowej. Już sam fakt planowania tak potężnej inwestycji oddziałującej w agresywny sposób na krajobraz w związku z eksponowanym położeniem miejsca jej lokalizacji budzi ogromne kontrowersje. Świadczy to o zupełnym ignorowaniu potrzeb ochrony krajobrazu w trakcie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Do zniszczenia krajobrazu dodać należy hałas i wzmożony ruch samochodów planowany w miejscu które było dotychczas obszarem relatywnie cichym i spokojnym. Nie dziwią zatem protesty okolicznych mieszkańców którzy poza wymienionymi uciążliwościami zapewne z tej inwestycji nic więcej nie będą mieli.

Pozostaje więc pytanie: Czy bezcenne otoczenie Tenczyna jest w jakikolwiek sposób chronione przez prawo czy też władze konserwatorskie ? Czy ktoś troszczy się o ochronę tej części naszego dziedzictwa historycznego i przyrodniczego ? Czy my jako społeczeństwo chcemy inwestycji zlokalizowanych w sposób agresywny w stosunku do otoczenia i krajobrazu?

Nagminnie powtarzany argument tworzenia dzięki inwestycjom nowych miejsc pracy jest w tym przypadku chyba nie na miejscu. Nikt nie sprzeciwia się inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy ale robienie tego w sposób destruktywny dla naszego otoczenia historycznego i przyrodniczego nie powinno mieć miejsca.