Z przyjemnością  informujemy, że prace zabezpieczające na zamku Tenczyn będą w tym roku kontynuowane.
Przypomnijmy – pomimo pozytywnej oceny formalnej wniosku na realizację zadania:  „Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap XIII” złożonego przez Jana Potockiego w ramach programu Ochrona Zabytków, Ministerstwo Kultury w pierwszym rozstrzygnięciu nie zdecydowało się przeznaczyć na niego żadnych środków. Wynik naboru po uwzględnieniu odwołań okazał się jednak pozytywny dla zabytku. Przyznana mu ostatecznie kwota to 500 000 PLN.
Biorąc pod uwagę wysokość poprzednich dotacji oraz skalę potrzeb Tenczyna należy zauważyć że nie jest to zawrotna kwota. Ważne jest jednak to,  że prace współfinansowane z ministerialnych środków będą kontynuowane pomimo zmiany podmiotu aplikującego o ministerialne środki jak i prowadzącego inwestycję.