Z przykrością informujemy, że Tenczyn po raz kolejny nie dostał dofinansowania na kontynuację prac zabezpieczających. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło właśnie  wyniki pierwszego naboru w ramach programu „Ochrona zabytków” na rok 2023.  Niestety, pomimo pozytywnej oceny formalnej wniosku na realizację zadania:  „Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap XIII” ministerstwo nie zdecydowało się przeznaczyć na nie żadnych środków. To Już drugie z kolei rozdanie ministerialnych funduszy, w którym Tenczyn nie został uwzględniony. Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji konkursu zabytek  nie brał udziału, gdyż nie złożono nawet wniosku o jego uczestnictwo. O szczegółach zeszłorocznej edycji pisaliśmy na stronie Tenczyn.com.

Dla wymagającego dalszych pilnych napraw zabytku to bardzo zła wiadomość. Po 12 etapach prac konserwacyjnych prowadzonych przez Gminę Krzeszowice, w trakcie których zabezpieczono i częściowo zrekonstruowano wszystkie baszty, barbakan wraz z korytarzem wjazdowym oraz część murów obronnych, roboty budowlane w ruinie zostały przerwane. Pod znakiem zapytania stoi więc dalszy los zamkowej kaplicy i części murów zewnętrznego obwodu obronnego (od strony południowej), które nadal znajdują się w stanie katastrofy budowlanej. Mimo dużej i stale rosnącej liczby zwiedzających zabytek, nie wydaje się aby wpływy z biletów mogły zapewnić środki na tak poważne inwestycje które muszą w nim być pilnie przeprowadzone. Przed właścicielem, na którym ciążą obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Zabytków, stoi więc trudne zadanie znalezienia środków na ratowanie jednego z najcenniejszych obiektów historycznych Małopolski.

Wyniki naboru w ramach programu „Ochrona zabytków” można znaleźć tu:

Warto zaznaczyć, iż w rozstrzygniętym właśnie konkursie, dotację o wartości aż  1 150 000 PLN zdobył związany historycznie z Tenczynem Klasztor OO. Karmelitów Bosych w Czernej. Dzięki środkom z ministerstwa będzie on realizował zadanie izolacji fundamentów oraz prac remontowo-konserwatorskich elewacji – etap II.