Temat potężnego kompleksu hal, którego budowa planowana jest w pobliżu zamku Tenczyn podjął tygodnik „Przełom”. Inwestycja o powierzchni kilkudziesięciu hektarów która wpłynie w agresywny sposób na krajobraz wokól zabytku wywołuje wiele kontrowersji. W wydaniu z 17.05.2023 r „Przełom” informował o protestach okolicznych mieszkańców którzy sprzeciwiają się lokalizowaniu tak dużego i uciążliwego obiektu w pobliżu ich domów.  Z kolei w wydaniu z 24.05.2023 r. „Przełom” poinformował o podjęciu przez Radę Miejską Alwerni uchwały o przystąpieniu do procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji inwestycji. Tak więc mimo społecznych sprzeciwów radni Alwerni dali jej burmistrz zielone światło do przygotowań mających na celu umożliwienie realizacji planów inwestora.