„Opowieści o Tenczynie” to książka złożona z 26 opowiadań, legend i anegdot przedstawiających dzieje rodu Tęczyńskich i ich głównej siedziby którą był przez wieki zamek Tenczyn w Rudnie. Publikacja jest kompendium wiedzy o warowni i o jej budowniczych, w zwięzły i usystematyzowany sposób prezentuje barwną historię twierdzy począwszy od zarania dziejów aż do czasów nam współczesnych. Tłem prezentacji dziejów Tenczyna są  znane wydarzenia historyczne, wielkie bitwy w których Tęczyńscy brali udział i awanturnicze wyprawy kolejnych przedstawicieli ich rodu. W książce znajdziemy również opisy żarliwych romansów, zdrad, pościgów i pojedynków których bohaterami byli Tęczyńscy. Czar odkrytych na nowo niezwykłych historii starego zamku, bogactwo lokalnych legend i podań oraz wartki język w jakim zostały one przedstawione sprawiają, że książkę czyta się z niesłabnącym zainteresowaniem od pierwszej do ostatniej strony.

Całości dopełniają wspaniałe ilustracje Wiery Kalinowskiej – malarki, utalentowanej ilustratorki, członka związku Polskich Artystów Plastyków.

Zysk ze sprzedaży książki przeznaczona jest na działalność stowarzyszenia Ratuj Tenczyn.