TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

Ratuj Tenczyn podarowało krzeszowickiej bibliotece kolejne książki

Ratuj Tenczyn podarowało krzeszowickiej bibliotece kolejne książki

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach z przyjemnością informują o kolejnej wspólnej inicjatywie mającej na celu popularyzowanie historii ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Stowarzyszenie podarowało właśnie krzeszowickiej...

Przekaż 1,5% podatku na Ratuj Tenczyn

Przekaż 1,5% podatku na Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny prosimy Miłośników Tenczyna o przekazywanie części podatku za zeszły rok na stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Dzięki Waszej pomocy w ubiegłych latach mogła działać Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn, wydana została książka "Opowieści o...

Wojewoda Sieciech – pierwszy historycznie potwierdzony przodek Toporów

Wojewoda Sieciech – pierwszy historycznie potwierdzony przodek Toporów

Najstarszym znanym dziś przodkiem rodu Toporów, potwierdzonym przez przekazy historyczne był wojewoda Sieciech – najpotężniejszy polski możnowładca ostatniego 30-lecia XI w. Sieciech pochodził z elit społecznych sprawujących władzę od pokoleń. Jego dziadowie byli...

Jak Tenczyn stracił szansę na dotację

Jak Tenczyn stracił szansę na dotację

Temat zaprzestania prowadzenia prac remontowych na Tenczynie i kulisy sprawy poruszył tygodnik ziemi chrzanowskiej w wydaniu z dn.  07.12.2022  Autor artykułu - Pan Łukasz Dulowski - opisał aktualną sytuację ruin, zwracając uwagę na trudne relacje panujące pomiędzy...

Opowieści o Tenczynie

Opowieści o Tenczynie

„Opowieści o Tenczynie” to książka złożona z 26 opowiadań, legend i anegdot przedstawiających dzieje rodu Tęczyńskich i ich głównej siedziby którą był przez wieki zamek Tenczyn w Rudnie. Publikacja jest kompendium wiedzy o warowni i o jej budowniczych, w zwięzły i...