TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

TENCZYN

Twoja podróż w czasie

Przekaż 1,5% podatku za 2023 r. na Ratuj Tenczyn

Przekaż 1,5% podatku za 2023 r. na Ratuj Tenczyn

Po raz kolejny prosimy Miłośników Tenczyna o przekazywanie części podatku za zeszły rok na stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Dzięki Waszej pomocy w ubiegłych latach mogła działać Średniowieczna grupa rekonstrukcyjna zamku Tenczyn, wydana została książka "Opowieści o...

Czy Gmina Krzeszowice stanie w obronie naszego wspólnego  dziedzictwa ?

Czy Gmina Krzeszowice stanie w obronie naszego wspólnego  dziedzictwa ?

Mieszkańcy leżącej na terenie Gminy Alwernia miejscowości Grojec nie ustają w obronie naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego. Zaniepokojeni  planami potężnej inwestycji w pobliżu ich domów, a przewidzianej do realizacji na pograniczu...

Trwa obrona zamku Tenczyn

Trwa obrona zamku Tenczyn

Członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn wraz z mieszkańcami Grojca kontynuują walkę w obronie lokalnego dziedzictwa kulturowego i zdecydowanie przeciwstawiają się dzikiej industrializacji terenów na pograniczu Rudniańskiego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (chodzi...

Kształtowanie krajobrazu – fikcja w małopolskim wydaniu

Kształtowanie krajobrazu – fikcja w małopolskim wydaniu

Małopolska to region o szczególnych walorach krajobrazowych. Niestety wygląd naszego województwa ulega systematycznej destrukcji, dokonywanej w wyniku gospodarczej działalności człowieka. W ostatnich latach proces ten gwałtownie się nasilił, powodując nieodwracalne...

Czy w Małopolsce działają jeszcze instytucje ochrony zabytków ?

Czy w Małopolsce działają jeszcze instytucje ochrony zabytków ?

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z osłupieniem przygląda się rozwojowi wydarzeń dotyczących ogromnej inwestycji planowanej do realizacji na terenie Gminy Alwernia. Przypomnijmy, chodzi o zespół hal przemysłowo – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą,...