Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach z przyjemnością informują iż dzięki dofinansowaniu z Gminy Krzeszowice powraca projekt „Nasz Tenczyn”. Kampania edukacyjna o tej właśnie nazwie była już realizowana w tutejszych szkołach w latach 2011 – 2014, skorzystało z niej wówczas niemal 700 uczniów. Tegoroczna edycja projektu przewiduje przeprowadzenie cyklu prelekcji na temat historii zamku Tenczyn i związanego z nim rodu Tęczyńskich, a także wystawę artefaktów związanych z zamkiem zgromadzonych przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn. Projekt przewiduje również prezentację serii felietonów publikowanych na stronie internetowej stowarzyszenia, jego stronie Facebook jak również na stronie Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach. Gospodarzem prelekcji będzie krzeszowicka biblioteka, która dzięki swojej nowej siedzibie dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i lokalowym dla realizacji projektu. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie ochrony dziedzictwa kulturowego jakim jest zamek Tenczyn poprzez rozpowszechnienie wiedzy o nim.