Tęczyńscy – najznakomitsza rodzina pieczętująca się herbem Topór – byli przekonani o tym, że ich korzenie sięgają czasów przedpiastowskich, a ich przodkiem był jeden z 12 wojewodów Lecha, legendarnego założyciela państwa polskiego. Członkowie rodu prezentowali się jako potomkowie pogańskich książąt, udowadniając  że w ich żyłach płynie szlachetna krew dawnych władców polskich ziem. Zabiegi te sprawiły, że w XVI w. Tęczyńskich zaczęto powszechnie uważać za najstarszą rodzinę w Koronie Królestwa Polskiego, a fakt starożytności rodu nie budził w środowiskach szlacheckich żadnych wątpliwości. Pradawne pochodzenie miało dla Tęczyńskich ogromną wartość; członkowie rodu skrzętnie wykorzystywali go w staraniach o zaszczytne tytuły i budzące szacunek wyróżnienia. Najważniejszym z nich była godność hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego uzyskana od Habsburgów. Tytuł hrabiowski był dziedziczny, nie wiązał się z żadną konkretną funkcją. Osobie, która go nosiła, dodawał jednak splendoru i przysparzał poważania. Nadanie go jednało poparcie i przyjaźń, a za granicą Polski budziło szanowanie.

Zdobycie cennej godności nie było jednak proste. Aby dostąpić tego wyróżnienia, Tęczyńscy musieli wykazać swe szlachetne pochodzenie. Zrobili to powołując się na swojego znamienitego przodka, wojewodę Sieciecha, oraz potwierdzając stosownymi dokumentami, że właśnie od niego się wywodzą. W 1527 r. cesarz Karol V z dynastii Habsburgów nadał wszystkim ówczesnym przedstawicielom rodu tytuły hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego (SIR – Sacri Imperii Romani) oraz udostojnił ich herb. Od tej pory miał on czteropolową tarczę, na której widniały po przekątnych dwa topory i dwa dwugłowe orły cesarskie. 

Kolejnym przywilejem z 1561 r. cesarz Ferdynand I nadał Tęczyńskim prawo do umieszczenia w ich herbie złotego  lwa w koronie stojącego na tylnych łapach, z przednimi wzniesionymi do walki. Habsburgowie odwdzięczyli się w ten sposób  potomkom Sieciecha za pomoc w wojnach z Turcją.

W 2013 r stowarzyszenie Ratuj Tenczyn odtworzyło proporzec rodu Tęczyńskich z widniejącym na nim herbem w jego ostatecznej wersji. Można go obecnie  podziwiać w Miejsko-Gminnej Bibliotece publicznej w Krzeszowicach.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Gminy Krzeszowice