Członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn wraz z mieszkańcami Grojca kontynuują walkę w obronie lokalnego dziedzictwa kulturowego i zdecydowanie przeciwstawiają się dzikiej industrializacji terenów na pograniczu Rudniańskiego i Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego (chodzi o plany budowy zespołu hal przemysłowych o łącznej powierzchni ok. 180 000 m2)

Jak podkreślają członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn przez tą inwestycję zniszczone zostaną jedne z najcenniejszych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Istotne jest tutaj to, że tereny o których mówimy to jedno z nielicznych już miejsc, gdzie te trzy ważne  zasoby łączą się ze sobą we współgrającą całość. Zamek Tenczyn to jeden z najcenniejszych zabytków regionu, położony w Tenczyńskim Parku Krajobrazowym i otoczony malowniczymi terenami wiejskimi zachodniej Małopolski. Budowa hal sprawi, że obszar ten zmieni swój charakter z wiejskiego na przemysłowy, zaprzepaszczone zostaną walory przyrodnicze tego miejsca a sam zamek Tenczyn znajdował się będzie w zupełnie obcym dla niego industrialnym otoczeniu.

Projekt zmian zagospodarowania przestrzennego terenów znajdujących się na północnych krańcach Grojca spotkał się z ogromną krytyką tamtejszej społeczności, wytknięto mu liczne błędy, uchybienia i niezgodności ze stanem faktycznym. Jak wskazują okoliczni mieszkańcy jest on kopią planu sporządzonego 3 lata temu dla miejscowości Brodła, jego autor nie zadał sobie  nawet trudu zmiany znajdujących się w nim danych. Niektóre z zamieszczonych w planie materiałów pochodzą nawet sprzed 30 lat.  Podczas spotkania mieszkańców wspomnianych terenów z autorem planu oraz przedstawicielami inwestora mającego zamiar zabudować je halami przemysłowymi doszło do silnej krytyki  proponowanej inwestycji. Lokalna społeczność zarzuca twórcom planów nierzetelność oraz podawanie nieaktualnych danych, zwraca uwagę na ekspresowe tempo procedowania które uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wytyka iż rozmowy z mieszkańcami rozpoczęto już po tym jak podjęto istotne w sprawie decyzje.

Na spotkaniu obecne były media. Sprawozdanie z niego zamieścił na swoich stronach min. tygodnik ziemi chrzanowskiej PRZEŁOM w wydaniu z dnia 7 grudnia 2023.