Temat zaprzestania prowadzenia prac remontowych na Tenczynie i kulisy sprawy poruszył tygodnik ziemi chrzanowskiej w wydaniu z dn.  07.12.2022 

 Autor artykułu – Pan Łukasz Dulowski – opisał aktualną sytuację ruin, zwracając uwagę na trudne relacje panujące pomiędzy ich właścicielami i Gminą Krzeszowice. Dziennikarz podkreśla negatywne konsekwencje jakie w zaistniałej sytuacji ponosi zabytek.