Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wyniki pierwszego naboru do programu „Ochrona zabytków”. Na realizację 458 zadań przewidziano łączną  kwotę wynoszącą prawie 168,5 mln PLN. Niestety wniosek o dotację na projekt: „Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap XIV” nie uzyskał dofinansowania.

Przypomnijmy, pierwsze po II Wojnie Światowej kompleksowe prace remontowe na Tenczynie rozpoczęły się w 2010 r. Prowadziła je Gmina Krzeszowice po uzyskaniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejne etapy prac realizowane były niemal każdego roku, dzięki czemu warownia znajdująca się w stanie katastrofy budowlanej w ostatniej chwili uniknęła całkowitego zniszczenia. Dzięki nim wyremontowano budynki zamku górnego jak również barbakan i korytarz wjazdowy do zamku, dzięki czemu w 2016 r. warownię można było częściowo udostępnić dla zwiedzających.

Remont barbakanu w 2016 r.

W kolejnych latach kontynuowano prace, dzięki czemu uratowano baszty: Dorotkę, Izabelę , Grunwaldzką , Tęczyńską i Małgorzatę.

Remont baszty Grunwaldzkiej w 2021 r.

Mimo że wykonane dotychczas prace objęły większą część ruin, pilne są kolejne roboty konserwatorskie. W pierwszej kolejności powinny one objąć kaplicę zamkową oraz część muru obronnego zamku dolnego. Te fragmenty zamku są bowiem nadal w złym stanie technicznym.

Obecni gospodarze Tenczyna mają czas na złożenie odwołania od decyzji ministerstwa do 7 kwietnia br. W zeszłym roku w procedurze odwoławczej Tenczyn uzyskał dofinansowanie w wysokości 500 000 PLN. Liczymy  że i w tym roku uda się powtórzyć ten sukces.

Jednocześnie po raz kolejny prosimy o przekazanie 1,5% podatku za 2023 r. na stowarzyszenie Ratuj Tenczyn

KRS 0000332177